25 januari 2020

SGP Ede bedankt hulpdiensten

 

Een delegatie van SGP Ede heeftdiverse hulpdienstenbezochtom henmet taartte bedanken voorhun inzet rondom oud en nieuw. In onze gemeente zijn helaas diverse incidenten geweest die de SGP betreurt, vooral het roekeloos omgaan met onze hulpverleners is buiten alle proporties.

“Onze hulpdiensten en in het bijzonder de brandweervrijwilligers staan het hele jaar 7 x 24 uur perdag klaar om hulp te verlenen waar nodig, het is goed dat we hier als politiek ieder jaar onzewaardering voor uitspreken,”aldus SGP-raadslid Arnold Versteeg.

Bij bezoeken aan de brandweerkorpsen in Ederveen enDe Valk-Wekerom kwam ook de uitspraakvanhet Europese Hof aan de orde, die stelt dat het Nederlandse systeemtegen het licht gehoudenmoet worden als het gaat om de inzet en de rechtspositie van brandweervrijwilligers. Hiermee komtmogelijk de positie van tientallen brandweervrijwilligers in onzegemeente onder druk te staan.

Versteeg: “De inzet van vele brandweervrijwilligers door onze gemeente heen is onmisbaar, daaromzullen wij nauwlettend in de gaten houden welke oplossing er komt vanuit Den Haag en staan we innauw contact met de Tweede Kamerfractie van de SGP over dit vraagstuk.”