31 januari 2014

SGP Ede kiest voor VerantWoorde politiek

‘VerantWoorde politiek’, zo luidt de slogan waarmee de SGP de campagne in gaat. “Die hoofdletter ‘W’ wijst erop dat we onze politiek baseren op de Bijbel, het Woord van God. Dat is goed voor iedereen,” legt Van de Weerd uit. “Tegelijk wil het zeggen dat we als SGP op een verantwoorde manier invulling willen geven aan onze beginselen. We lopen niet weg voor het dragen van verantwoordelijkheid. Wel moeten we over al ons politieke handelen in de eerste plaats aan God verantwoording afleggen.”

Zondag en zorg
De zondag als rustdag is het belangrijkste speerpunt van het verkiezingsprogramma. Geen koopzondagen dus. “De Bijbel zegt ons dat de zondag een bijzondere dag is om God te dienen,” aldus de lijsttrekker. “Eén dag rust in de week is sowieso goed voor iedereen. Koopzondagen zijn bovendien funest voor de kleine ondernemer.”
De SGP ziet het gezin als basis van de samenleving. Daarnaast heeft de partij aandacht voor kwetsbaren in de samenleving. Mantelzorg en identiteitsgebonden zorg zijn enorm waardevol. Van de Weerd: “Het is nodig dat ons beleid én financieel gezond én sociaal verantwoord is, zeker met het oog op de komende decentralisaties.”

Veiligheid en duurzaamheid
De SGP staat voor schone en veilige leefomgeving en een gezonde lokale economie. Minder regulering is nodig, evenals een goed en veilig verkeersnetwerk. Zo moeten er fietssnelwegen komen tussen het centrum van Ede, het station en Wageningen Universiteit.
De SGP staat voor duurzaamheid. De partij wil één windmolenpark, in plaats van losse windmolens. In het kader van Food Valley wil de SGP dat voedselgerelateerde bedrijven korting krijgen bij grondaankoop op industrieterreinen.

Het volledige verkiezingsprogramma en een speerpuntenlijst zijn te downloaden.