9 augustus 2017

SGP Ede leeft mee met getroffen pluimveesector

 

Informatieavond Barneveld

Op dinsdag 8 augustus jl. is de Edese SGP-fractie vertegenwoordigd geweest op een informatieavond voor pluimveehouders in Barneveld. Veel boeren in de Gelderse Vallei zijn slachtoffer geworden van bloedluisbestrijding waarbij het verboden middel fipronil is gebruikt. De SGP-fractie waardeert de inzet van de gemeente Barneveld vanwege de doortastende aanpak en ondersteuning van de pluimveesector in de Gelderse Vallei.

Noodfonds

De vragen stapelen zich nog steeds op. De financiële zorgen over hun bedrijven zijn groot. De SGP is daarom een groot voorstander van het opzetten van een noodfonds door het ministerie van Economische Zaken en/of de provincie Gelderland. We moeten de getroffen boeren en aanverwante bedrijven helpen zodat er, als gevolg van deze besmetting, geen bedrijven omvallen en gedwongen worden te stoppen. Snelheid is hierbij zeer gewenst.

Er is contact met onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf is volledig op de hoogte van de materie en zal dit deze week ook bespreken met andere partijen en de verantwoordelijke bewindspersonen.

Gebed

Afgelopen zondag is in veel kerken gebeden voor de getroffenen door deze crisis. Wij wensen dat de betrokkenen zich daardoor gesterkt weten.

De SGP-fractie hoopt de ontwikkelingen rondom de fipronil-affaire nauwgezet te volgen.

Evert Jansen, raadslid SGP Ede