21 april 2015

SGP Ede stelt vragen over het drugsbeleid

Datum: 20 april 2015.

Onderwerp: Drugsbeleid.

Via Omroep Gelderland heeft de SGP-fractie kennis genomen van het drugsbeleid van de gemeente Nijkerk. Welzijnsorganisatie Welstede onderzocht onlangs het drugsgebruik in de gemeente Nijkerk. Uit analyses van het rioolwater in die gemeente blijkt dat er bovengemiddeld veel drugs worden gebruikt. De SGP-fractie heeft daarom de volgende vragen:

  1. Zijn er voor de gemeente Ede soortgelijke onderzoeken gedaan? Zo ja, wat waren de resultaten? Zo nee, is het college bereid een zelfde onderzoek uit te voeren?
  2. De coalitiepartijen streven naar (meer) burgerparticipatie. Is het college van B & W bereid het drugsbeleid in de vorm van burgerparticipatie te bespreken?
  3. Is het college van B & W bereid een plan van aanpak op te stellen en met zoveel mogelijk betrokken instanties, die met verslavingszorg te maken hebben, in gesprek te gaan?

Wij zien graag uw schriftelijke antwoorden binnen de gestelde termijn van 30 dagen tegemoet.

Nico van der Poel