29 januari 2015

SGP Ede wil meer woningen bouwen

Op 29 januari vond in de Edese gemeenteraad besluitvorming plaats over de bouw van het aantal woningen in 2015. De SGP vindt dat het college en de raad meer ambitie moeten tonen. Niet 300 tot 320 woningen per jaar, maar laten we gaan voor 350 tot 400 woningen.

Waar vind je in Nederland vergelijkbare bouwkavels als op het voormalige kazerneterrein in Ede-Oost? Prachtig gelegen in het groen, midden in de Food Valley. Daar wil iedereen toch wel wonen, op loopafstand van een intercitystation, dicht bij de winkels en tal van voorzieningen? Daarnaast kun je in het buitengebied van Ede ook rustig en vrij wonen.

Ook wil de gemeente intensiever gaan handhaven op de permanente bewoning van recreatieverblijven. Als gevolg van dit meer stringente handhavingsbeleid zullen er naar verwachting zo’n 150 recreatiewoningen per jaar vrijkomen. De bewoners van deze woningen willen wellicht elders een woning in de gemeente betrekken.

De SGP denkt dat er meer woningen kunnen worden afgezet in 2015 dan waar nu van wordt uitgegaan. Dit kan door het tijdelijk en projectmatig (neerwaarts) aanpassen van grondprijzen van de woningen in de gemeentelijke grondexploitaties.

Voortaan wil de SGP ieder jaar een doorrekening zien van de grondexploitaties, de reserve van het grondbedrijf en voorziening negatieve plannen.

Informatie: Nico van der Poel, raadslid SGP Ede, tel: 06-49810775