17 februari 2022

SGP europarlementarier en tweede kamerlid bezoeken Ede

Op 22 februari leggen SGP Europarlementariër Bert-Jan Ruissen en SGP Tweede Kamerlid Roelof Bisschop een werkbezoek af aan Ede. Deze politici die zich onder andere inzetten voor de landbouw gaan in een divers programma in gesprek over landbouw, natuur en wolven.

De SGP krijgt veel bezorgde reacties uit de achterban over de wolf op de Veluwe. De wolf houdt de gemoederen bezig. Nog niet zo lang geleden publiceerde Wageningen Environmental Resarch een rapport waar de onderzoekers schatten dat in ons lang zo’n 400 tot 500 wolven kunnen leven. Dit onderzoek, in opdracht gemaakt van BIJ12, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Interprovinciaal Overleg maakte de tongen los. Hoe realistisch is dit scenario in een dichtbevolkt Nederland, en welk impact heeft dat voor boeren, schapenhouders en natuurbeheerders?

Het werkbezoek start met een gesprek met de directie van Park de Hoge Veluwe. Op dit park heeft de wolf ‘huisgehouden’. Moeflons zijn daar hun leven niet meer veilig. Na dit gesprek wordt de Veluwse Asperge Boerderij in Otterlo bezocht. Wilko van de Broek zal uitleg geven over de schade die hij geleden heeft door een grote groep herten die door een wolf opgejaagd waren en voor tienduizendeneuro’s schade aan zijn afdekdoek zorgden.

Tot slot zal op het gemeentehuis in Ede het gesprek verder voorgezet worden met wethouder Jan-Pieter van der Schans en twee boswachters. Niet alleen het wildbeheer komt dan aan de orde maar ook vraagstukken als stikstof en de ruimte die boeren nodig hebben om te blijven boeren.