16 maart 2015

SGP-fractie bewondert ‘Het Boek der boeken’ in Ede

De SGP-fractie bezocht 5 maart jl. de tentoonstelling 'Het Boek der Boeken' in het Historisch Museum Ede. In een gesprek met directeur Ben Hilgers kreeg de SGP-fractie een toelichting op de plannen van het museum. De tijd is voorbij dat we onze 'stadsgeschiedenis' presenteren in een museum dat er dertig jaar geleden niet veel anders uitzag dan op dit moment. Dat merkt het museum ook in de relatief lage bezoekersaantallen. Aardig detail dat in dat verband nog wordt gemeld: de meeste bezoekers trekt dit Edese museum op woensdag en zaterdag – en niet op zondag zoals dat bij andere musea soms wel het geval is.

Van museum naar erfgoedcentrum

De SGP-fractie is van mening dat onze geschiedenis het waard is om op een aansprekende wijze gepresenteerd te worden. Heeft Ede dan wel geschiedenis? Inderdaad, het ligt er niet boven op, een historisch centrum met veel oude panden is er niet. Toch, voor de oplettende burger zijn er genoeg aanknopingspunten. De Edese identiteit is gevormd door het vanouds agrarische karakter van de gemeente. Een link met het thema 'Food' – Ede, hoofdstad van de smaak! – is dan snel gemaakt. De plannen van het museum om zich om te vormen naar een toegankelijk erfgoedcentrum kunnen daarom op steun van de SGP rekenen, ook als dat op een andere locatie moet. De SGP waardeert de inzet van het museum om met een lager budget toch een aansprekend programma op te zetten. Vermeldenswaard is daarbij de inbreng van de ruim 50 vrijwilligers.

‘Het Boek der boeken’

In de poging een aansprekend programma samen te stellen is het museum met de tentoonstelling 'Het Boek der boeken' goed geslaagd. De SGP-fractie kreeg van ds. A. Romein een inleiding over het ontstaan van de Bijbel. Opgemerkt werd dat het Gods trouwe zorg is geweest dat de Bijbel in de loop van de eeuwen bijna onveranderd is doorgegeven. Zoals onder andere te zien is in het Edese gemeentewapen heeft de Bijbel duidelijk haar stempel gedrukt op onze cultuur. De rijkdom daarvan  blijkt ook uit de toelichting door de heren Henk de Korte en Otto van Middendorp bij de tentoongestelde verzameling met Bijbels. Het is de wens van de SGP dat dit ‘Erfgoed’ ook in de toekomst doorgegeven mag worden aan volgende generaties en dat de Bijbel een plaats mag behouden in onze samenleving.

Kees van Wolfswinkel

P.S. de tentoonstelling is nog geopend tot begin april a.s.