15 december 2015

SGP-fractie bezoekt AZC-locatie Otterlo

De SGP-fractie is op donderdag 10 december op werkbezoek geweest in Otterlo. De raadsleden hebben een bezoek gebracht aan de Lindehof, de plaats waar een asielzoekerscentrum (AZC) voor 600 vluchtelingen zou moeten komen.

We spraken met dhr. H. van Voorst, een maatschappelijk betrokken ondernemer, in een open gesprek over de toekomst van de Lindehof in combinatie met een AZC. Daarna hebben we in het Dorpshuis van Otterlo een goed gesprek gehad met een afvaardiging van de stuurgroep AZC in Otterlo. De bezwaren, onmogelijkheden én de mogelijkheden zijn toen (opnieuw) met ons gedeeld.

Bij de behandeling van het procesvoorstel opvang vluchtelingen in de oordeelsvormende raadsvergadering heeft de SGP voorgesteld dat het college actie onderneemt om mét de burgers van Ede te spreken over de vluchtelingenproblematiek. Daarnaast heeft de SGP voorgesteld om de opvang van vluchtelingen bespreekbaar de maken in Regio Food Valley. Zodat men niet alleen Ede, maar ook in regionaal verband de noodzaak ziet om vluchtelingen op te vangen en daarvoor de moeite neemt.