26 mei 2016

SGP-fractie bezoekt Veldhuizen

De SGP-fractie is op 23 mei op werkbezoek geweest bij de Arkgemeente aan de Heyendaal in Ede en Het Kernhuis aan de Parkrand in Ede. Als raadsleden gingen we op zoek naar de achterliggende oorzaken van de problematiek in Veldhuizen.

Arkgemeente

Bij de Arkgemeente zijn we hartelijk ontvangen en spraken we met enkele gemeenteleden die woonachtig zijn in de omgeving van de Lindenhorst. Een van hen gaf aan: “De problematiek in de jaren ‘90 was vele malen erger dan nu. Het verschil is dat er toen niets van gezegd mocht worden en dat is nu anders.  Helaas geven sommige media een erg eenzijdig beeld van de problematiek.” De overheid moet stevig optreden als dat nodig is. Het vernielen van de eigendommen van een ander kan niet getolereerd worden.

Voor de inwoners en de kerkelijke gemeente is het nodig om verbinding te zoeken met de Marokkaanse gemeenschap. De kerkelijke gemeente wil zich dienend opstellen richting de allochtone medemens. Het blijft hard nodig om te investeren in Nederlandse taalbeheersing en deelname aan het arbeidsproces.

Kernhuis

Vervolgens zijn we bij wijkcentrum Het Kernhuis geweest. Daar werden wij ontvangen door Annemiek Stam, vrijwilliger en lid van het bestuur. In Het Kernhuis zijn veel activiteiten mogelijk, ook voor de doelgroep(en) die nu in het nieuws zijn. Veel wordt gedaan door vrijwilligers. Enkele jongerenwerkers zouden veel kunnen betekenen in de begeleiding van o.a. de Marokkaanse jeugd. Ook kunnen contacten worden opgebouwd met de ouders. Wijkgericht werken kan nog verder uitgebouwd worden. De initiatieven vanuit de wijk hebben namelijk goede ondersteuning en facilitering nodig. Dit wordt nog belangrijk door de komst van vluchtelingen met verblijfsvergunning.

Fractievoorzitter Nico van der Poel blikt terug: “Wij stellen het zeer op prijs dat kerkelijke en maatschappelijke organisaties hun ervaringen, vragen en zorgen met hen delen. Dan kunnen we samen zoeken naar de beste oplossing voor Veldhuizen en voor Ede.”