7 juli 2014

SGP-fractie Ede geïnformeerd over mestverwerking in Ede

“Veehouders helpen om hun mest verantwoord kwijt te raken,” dat is het doel van de kalvergierbewerkingsinstallatie (KGBI) in Ede. Afgelopen donderdagmiddag (3-7-2014) was de SGP-fractie van Ede te gast bij de KGBI, gelegen op een prachtige locatie aan de Kade. Herbert van Veen van Stichting Mestverwerking Gelderland gaf de SGP’ers een uitgebreide toelichting en rondleiding.

KGBI Ede is onderdeel van genoemde stichting (www.SMG.nl), waaronder ook de KGBI’s in Elspeet, Putten en Stroe vallen. Totaal wordt jaarlijks 700.000 ton kalvergier verwerkt, afkomstig van 500 kalverhouders uit de regio. Van Veen legt uit hoe de installatie van de KGBI de aangeleverde kalvergier scheidt in vaste mest (droge stof) en een dunne mestfractie, die beiden worden afgezet. Een ander deel is redelijk schoon afvalwater en komt via het riool bij de buurman van de KGBI terecht, de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit geheel geautomatiseerde proces duurt 14 dagen.

KGBI: succesvol alternatief voor afzetten

Door toename van de mestproductie en doordat er minder bemest mag worden is er een in Nederland mestoverschot ontstaan. De afgelopen halve eeuw zijn er daarom technieken onderzocht om mest goedkoop en milieuvriendelijk te verwerken, zo maakt Van Veen duidelijk. Veel van die technieken konden financieel niet uit, maar de techniek van KGBI wél. “Technieken moeten financieel op eigen benen kunnen staan, en dat is ons destijds al snel gelukt,” aldus Van Veen. Een contract met KGBI blijkt voor veel veehouders een aantrekkelijke optie, met name wanneer de gewone afzet van mest duur is.

Het beste voor boeren en buren

Het belangrijkste doel van de KGBI is boeren helpen om hun mest verantwoord en goedkoop te kunnen verwerken. “SMG verwerkt al bijna 40 jaar kalvergier. Wij doen ons uiterste best om verwerking aantrekkelijk te houden voor onze kalverhouders.”

De laatste jaren is naast KGBI Ede industrieterrein Kievitsmeent gebouwd. Met deze en andere ‘buren’ wil Van Veen goede contacten houden. Klachten over stankoverlast worden heel serieus genomen, “ook wanneer we formeel aan de regels voldoen.”

De KGBI zoekt met haar milieuvriendelijke mestverwerking dus het beste voor boeren en buren, zoveel is de SGP’ers wel duidelijk geworden!