22 juni 2017

SGP-fractie verdiept zich in Oud Lunteren

Op donderdag 15 juni is de SGP-fractie op werkbezoek geweest bij Museum Oud Lunteren. Na een hartelijk welkomstwoord door de voorzitter van Museum Lunteren, de heer Van Ravenswaaij, kregen we een kop koffie aangeboden in de vergaderruimte boven in het museum. Vervolgens nodigde men ons uit voor een rondleiding in het museum.

Het museum is inmiddels omgevormd van een oudheidskamer naar een modern museum met wisselende exposities. Permanent is er informatie te vinden over de oudheid van het dorp Lunteren en de leefwijze van vroeger dagen. De kelder is helemaal ingericht rondom het middelpunt van Nederland en de Hessenwegen.

Vanuit het museum zijn er mogelijkheden om verder op ontdekking uit te gaan naar het Lunterse Buurtbos met de Koepel en het middelpunt van Nederland. Ook is het museum actief op de bovenste verdieping van De Koepel. Er zijn veel vrijwilligers die erg veel werk verzetten en steeds nieuwe exposities inrichten. Inmiddels kun je zeker spreken van een enorme collectie en veelzijdigheid in het museum.

Uiteraard hebben stil gestaan bij de subsidieverdeling tussen de diverse plaatselijke musea en de eigen inbreng om met vrijwilligers een tentoonstelling op te bouwen. Onder de indruk van het museum zien we terug op een fijne en leerzame bijeenkomst. De SGP-fractie heeft haar dank voor de gastvrijheid uitgesproken en wenst museum Lunteren een goede toekomst toe.

Namens de fractie, Pieter Kool