12 oktober 2018

SGP fractieleden bezoeken kuikenbroederij Morren

 

Donderdag 27 september bracht een aantal fractieleden van de SGP een werkbezoek aan kuikenbroederij Morren in Lunteren.

Tijdens het eerste deel van het werkbezoek kregen de fractieleden inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van het bedrijf. Dit werd gepresenteerd door de heer H. Morren, die eigenaar van het bedrijf is, geassisteerd door de bedrijfsleider K. Hazeleger en zijn zoon M. Hazeleger. Het bedrijf is al tientallen jaren actief als kuikenbroederij voor vooral vleeskuikens. Tot 2003 vooral gericht op export, door de vogelgriep bleek een deel van de export blijvend weg te vallen. Tegelijkertijd kwam uit de samenleving de wens om diervriendelijker te gaan werken. In 2006 werd deze vraag concreet en stapte broederij Morren, heel kleinschalig, in het nieuwe concept van de langzaamgroeiende vleeskuikens. Dit groeide gestaag, totdat de vraag vanaf 2014 explosief steeg, doordat grote supermarktketens dit pluimveevlees grootschaliger gingen verkopen. Het werd een enorme uitdaging om aan de vraag te kunnen voldoen. Broederij Morren is op dit moment marktleider in Nederland voor de levering van kuikens die geschikt zijn voor dit concept. Het bedrijf broedt niet alleen de eieren uit, maar draagt zorg voor de hele keten van fokkerij tot aan slachterij.

Naast een stuk historie kwam in een levendige discussie ook de verwachte marktontwikkeling aan bod, werd nagedacht over risico’s, verduurzaming en energie en ook planologische ontwikkelingen.

Tijdens het tweede deel van het werkbezoek kregen de fractieleden een rondleiding door de broederij. Het hele proces, vanaf de aankomst van de eieren tot aan de uitkomst van het kuiken uit het ei werd bekeken en toegelicht.

De fractie kan terugzien op een nuttig en leerzaam werkbezoek.