16 maart 2015

SGP Gelderland verdiept zich grondig in World Food Center

Afgelopen donderdag heeft een delegatie SGP’ers de Gelderse Vallei vereerd met een uitgebreid werkbezoek. Gelderse kandidaat-Statenleden en plaatselijk fractieleden van de SGP bezochten Gieling Consultants in Ede, Bettink Service Team in Barneveld, Coöperatie Boerenhart en Jumbo De Wit in Scherpenzeel en Kalverhouderij Beekzicht in Barneveld. Centraal stonden de thema’s food en duurzaamheid. Zo liet de Gelderse Vallei zich aan de SGP’ers van haar beste economische en innovatieve kanten zien.

Goud in handen!

Therus Gieling van Gieling Consultants is sinds 2011 één van de initiatiefnemers en de architect van het World Food Center. Dit plan begint vaste en grootse vormen aan te nemen. Onder het motto “Good Food For All” kan het WFC in de toekomst een enorme impuls worden voor de lokale economie en werkgelegenheid, terwijl het internationaal van groot belang is. Gieling: “Er is ontzettend veel kennis in deze buurt, waar we trots op moeten zijn. Zeker ook in internationaal opzicht moeten we hierop inspelen, samen met de snelgroeiende Wageningen Universiteit.” Breunis van de Weerd, kandidaat-gedeputeerde, beaamde dit volledig: “Dit zet de Food Valley internationaal op de kaart. Als je hoort wat er kan, wordt je er stil van. We hebben goud in handen!” Samen waren ze het eens dat hier een belangrijke taak voor de provincie ligt. SGP’er Henk Wobben stelde zelfs voor een speciale gedeputeerde voor het WFC aan te stellen.

Vervolgens bezocht de delegatie Bettink Service Team in Barneveld (onderhoud van windmolens), coöperatie Boerenhart en Jumbo De Wit in Scherpenzeel (succesvolle verkoop van streekproducten) en kalverhouderij Beekzicht in Barneveld.

Driemaal verkiezingen

’s Avonds hield de SGP een druk bezochte verkiezingsbijeenkomst in de showstal van kalverhouderij Beekzicht. Drie SGP’ers voerden het woord. Tweede Kamerlid Kees van der Staaij legde het drievoudige belang van de komende verkiezingen uit (provincie, waterschap, Eerste Kamer). Hij riep iedereen op om te gaan stemmen, “want uw stem kan de beslissende zijn.”

Duurzaamheid en draagvlak

Breunis van de Weerd, kandidaat-gedeputeerde van SGP Gelderland, betoogde dat boeren in het buitengebied alle ruimte moeten krijgen, zowel ruimtelijk als qua regelgeving. Sprekend over duurzaamheid zei Van de Weerd: “De SGP is vanwege rentmeesterschap, duurzaamheid en een onafhankelijke economie niet tegen windmolens, mits er veel draagvlak is onder de bevolking. We moeten zorgen dat we niet afhankelijk zijn van Poetin!”

Henk van der Wind, SGP-lijsttrekker voor het waterschap, betoogde dat het waterschap zich moet beperken tot de kerntaken: veiligheid en schoon water. De laatste 2 sprekers pleitten nadrukkelijk voor ruimte voor boeren, zowel fysiek (“niet alles overgeven aan de natuur”) als qua regelgeving: “de overheid moet geen tegenkracht zijn, maar een behulpzame kracht. We moeten af van gestold wantrouwen in regelgeving.”

In het forum sloot raadslid Bennie Wijnne (raadslid SGP Barneveld) aan bij de drie sprekers. Verschillende aanwezigen stelden kritische vragen over beleid en belastingen. Van de Weerd betoogde dat de belastingen zo laag mogelijk moeten blijven, “maar nul euro belasting kan ik u niet beloven.” Over regionale samenwerkingsverbanden zeiden Van der Staaij en Wijnne: “samenwerking tussen gemeenten is goed, maar fusies brengen de gemeente verder van de gewone man af.”

Voor meer informatie: Breunis van de Weerd, 06 – 52 48 05 33