20 juni 2022

SGP in Ede bezorgd over impact van stikstofplannen in het buitengebied.

De SGP in Ede heeft de afgelopen week met grote zorg kennis genomen van de stikstofplannen van het kabinet. De ambities voor stikstofreductie in onze regio zijn enorm en veroorzaken daarmee veel onrust en frustratie bij boeren en alle aanverwante sectoren. De SGP ziet de agrarische sector als een onmisbaar onderdeel voor het behouden van de sociale cohesie op het platteland.

De SGP vindt dat er bij de stikstofplannen te weinig rekening gehouden is met de gevolgen die maatregelen hebben op het platteland. Naast de productie levert de sector een grote bijdrage aan de lokale cultuur en recreatie. Daarnaast heeft de sector een belangrijke maatschappelijke functie door de verkoop van streekproducten en de belangrijke functie van zorgboerderijen.

14% van de banen in Ede is gerelateerd aan de agri-food sector. Daarmee raken de maatregelen niet alleen agrarische bedrijven maar ook veel aanverwante bedrijven en daarmee de innovatiekracht waar onze regio om bekend staat. 

Raadslid Melvin Hazeleger stelde tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering van 16 juni vragen over de stikstofplannen van het kabinet en de rol van de gemeente in dit dossier.

Wethouder Van de Schans reageerde namens het college op de vragen. Inzet van het college is om een zorgvuldige afweging te maken bij de herbestemming van landbouwgronden, zodat zoveel mogelijk ruimte behouden blijft voor de agrarische sector.

De stikstofbrief van het kabinet geeft ruimte om met alternatieve plannen te komen om de doelstellingen te halen. Inzet is een leefbaar buitengebied. Omdat de gemeente de boeren kent, kunnen ze de boeren ondersteunen bij het maken van plannen. In de voorjaarsbrief is budget van 500.000 euro gereserveerd om het maken van plannen te steunen. Gevraagd naar het opzetten van een informatiepunt voor boeren en hun gezinnen in de gemeente, geeft de wethouder aan dit op te zetten samen met de provincie. Een grote bijeenkomst is dan ook op korte termijn niet te voorzien.

SGP Ede volgt dit dossier en zet zich in om het onderwerp geagendeerd te houden.