10 januari 2014

SGP-lijst Ede vastgesteld

Na de door haar gehouden ledenvergadering heeft het bestuur van de SGP te Ede haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 vastgesteld. De vastgestelde lijst laat een mix zien van vernieuwing en continuïteit.

Zoals eerder bekend gemaakt wordt de lijst aangevoerd door Breunis van de Weerd. De lijst kent verder een aantal nieuwe gezichten. De hoogste nieuwkomers zijn de heren Theo Folmer op de vierde positie en Pieter Kool op plek vijf. Folmer runt in een maatschap een veehouderijbedrijf in het buitengebied van Lunteren. Met zijn agrarische achtergrond is hij in de positie de belangen van het buitengebied te behartigen binnen de gemeenteraad. De heer Kool, eveneens uit Lunteren, is werkzaam als financieel adviseur en kan met zijn ervaring binnen het bedrijfsleven een goede bijdrage leveren aan de economische vraagstukken waar onze regio voor staat.

Van de huidige raadsleden bezet de huidige fractievoorzitter Nico van der Poel de tweede plaats van de lijst. Daarmee kiest de SGP in Ede voor ervaring en continuïteit. Gesprekken naar aanleiding van de eerdere lijmpoging tussen de SGP-fractie en de fractie Nieuw hebben er toe geleid dat het ervaren raadslid Evert Jansen de derde plaats van de lijst zal bezetten. Hij zal vanaf heden weer deel uitmaken van de SGP-fractie.
Van de huidige raadsleden keert  Arnold Versteeg terug op plaats 12 en Cornelis Mosterd als lijstduwer bij de laatste tien plaatsen. De heren Pluimers en Kok keren niet terug op de lijst.

De zesde plaats wordt ingenomen door Gerrit Flier uit Wekerom, die momenteel al bekend is als fractievolger en in het dagelijks leven werkzaam is als fiscalist. De volgende plaatsen worden achtereenvolgens ingenomen door Kees van Wolfswinkel uit Ede, manager financiën bij een gehandicaptenzorginstelling en momenteel ook lid van het plaatselijke SGP-bestuur, Gerrit Jansen uit Ede, projectleider bij Rijkswaterstaat en voorzitter van de SGP-jongeren te Ede, Gerrit Heij, accountmanager en kerkelijk actief in de Hervormde gemeente te Ede, Dirk de Vries uit Wekerom, zelfstandig ondernemer, en Jan van ’t Land uit Ede, student culturele antropologie.

De totale lijst waar de SGP de verkiezingen mee in gaat kent uiteindelijk een dertigtal namen. De komende raadsperiode wil de SGP met deze lijst op een constructieve wijze een bijdrage leveren aan het bestuur van de gemeente Ede. Zij wil daarbij in samenwerking met de burger werken aan een samenleving waarbij we als inwoners oog hebben voor elkaar en waar die burger moet kunnen rekenen op een betrouwbare overheid. De SGP baseert zich daarbij op de Bijbel. Zij is er van overtuigd dat de daarin gegeven regels zegenrijk zijn voor onze samenleving.