8 mei 2019

SGP pleit voor ‘stadsmolenaar’

 

De SGP in Ede is een warm voorstander van monumentenzorg en daarmee het levend houden van ons erfgoed. Monumenten geven een belangrijk beeld van de bijzondere geschiedenis van Ede. Ons erfgoed moet daarom goed onderhouden worden. De SGP wil investeren in het monumentenbeleid, ook als het de molens betreft, en wil dat de gemeente daarbij een stimulerende en ondersteunende rol vervult.

Molens zijn onlosmakelijk verbonden met Nederland en dus ook de gemeente Ede. De molens in Ede zijn niet los te zien van de geschiedenis en ontwikkeling van onze gemeente, en daarmee iconische symbolen. Hoewel hun economische functie er niet meer toe doet, wil de SGP graag de cultuurhistorische waarde behouden én uitdragen. Voor dat laatste is de SGP van mening dat een ‘stadsmolenaar’ daar een bijdrage aan kan leveren.

Naar aanleiding van een interview met drie Edese molenaars met de Edese Post over de aanstaande molendag heeft SGP fractievoorzitter Nico van der Poel de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het artikel in de Edese Post van 6 mei jl. met betrekking tot ‘Molendag 2019’, waarin een drietal molenaars uit Ede inwoners oproepen de molens te bezoeken?
  2. Eén van de molenaars pleit voor een stadsmolenaar die “als een functionaris coördinerend werk kan doen in de gemeente en de gang naar de molens kan promoten”. Wat vindt u daarvan?
  3. Bent u het met de molenaars eens dat “enthousiasmeren voor cultureel erfgoed een deel van de opvoeding moet zijn”, en dat het een prominente plaats verdient in lesmateriaal voor scholen?
  4. Welke initiatieven onderneemt de gemeente Ede momenteel – en is ze bereid te nemen - om de gang van Edenaren naar het cultureel erfgoed, alsmede de molens, te stimuleren?