12 december 2017

SGP-raadsvragen over mensenhandel en prostitutie

 

Onze fractievoorzitter Nico van der Poel heeft raadsvragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders over mensenhandel en prostitutie. Hij deed dit naar aanleiding van het recent uitgebrachte Tiende verslag van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM). Hoe is het met prostitutie en mensenhandel in onze gemeente?

1. Heeft het College van Burgemeester en Wethouders kennis genomen van het tiende verslag van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen d.d. 10 november 2017?

2. Kan het college informatie geven over de omvang van het fenomeen mensenhandel en illegale prostitutie in de gemeente Ede?

3. Is er een beleidsvisie over de aanpak van mensenhandel en prostitutie in de gemeente Ede?

4. Worden in de gemeente Ede signalen van mensenhandel doorgegeven en adequaat opgepakt, bijvoorbeeld door zorgverleners aan politie en andere relevante (hulpverlenings-) instanties? Is er een centraal aanspreekpunt?

5. Hoe geeft het college invulling aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid om slachtoffers van mensenhandel en illegale prostitutie op te vangen en zorg te verlenen alsook om mensenhandelaren en loverboys op te laten sporen en aan te pakken?

6. De aanpak van mensenhandel dient op regionaal niveau te worden afgestemd, beveelt de Nationaal Rapporteur aan. Kan het college informatie geven over manier waarop de afstemming op regionaal vlak wordt ingevuld?

7. Worden er door de gemeente al voorbereidingen getroffen voor de invoering van de maatregelen op grond van de Wet regulering prostitutie? Welke concrete mogelijkheden biedt deze wet om prostitutie in de gemeente Ede zo veel mogelijk tegen te gaan?