1 mei 2019

SGP stelt raadsvragen over hondenbelasting

 

In 2012 begon Gary Yanover uit het Zeeuwse Kortgene het burgerinitiatief 'Stop Hondenbelasting' voor afschaffing ervan. Op 23 april jl. heeft hij ruim 60.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer overhandigd.

Tegenover de NOS meldde Yanover met de handtekeningen te willen bereiken dat de hondenbelasting wordt afgeschaft: "Gemeenten mogen de belasting nu heffen omdat ze daartoe bevoegd zijn volgens de gemeentewet. Om dat te veranderen, is hulp van de Tweede Kamer nodig."

SGP-fractievoorzitter Nico van der Poel wil, gelet op de ontwikkelingen, weten hoe het College van Burgemeester en Wethouders hierover denkt en heeft daarom de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het burgerinitiatief 'Stop Hondenbelasting'? Zo ja, wat vindt u daarvan?
  2. Bent u het met de initiatiefnemer eens dat honden de gemeenschap veel kosten op het gebied van gezondheid bespaart, omdat ze goed zijn voor bijvoorbeeld eenzame mensen als gezelschap?
  3. Hoeveel hondenbezitters kent de gemeente Ede op dit moment en hoeveel geld ontvangt de gemeente Ede jaarlijks aan hondenbelasting?
  4. Volgens de initiatiefnemer verdwijnt de opbrengst van de hondenbelasting vaak in de algemene middelen en kan het door de gemeente overal voor worden gebruikt. Welke kosten en bedragen zijn de afgelopen vijf jaar toegerekend aan de hondenbelasting? Kunt u ook aangeven wat de kosten voor handhaving op de betaling van de hondenbelasting zijn van de afgelopen vijf jaar?
  5. Wat zijn de gevolgen voor de Programmabegroting als de hondenbelasting daadwerkelijk wordt afgeschaft, bent u bereid dit nader te onderzoeken?