19 juni 2018

SGP stelt raadsvragen over traject snelfietsroute door Bennekom

 

De SGP in Ede heeft in de raadsvergadering van 31 mei 2018 raadsvragen gesteld over het tracé van de snelfietsroute door Bennekom. De SGP is bezorgd dat de wensen van de Bennekomse inwoners volledig genegeerd worden door een besluit dat door het College van de gemeente Ede genomen zou zijn.
Het steekt de SGP dat de gemeenteraad mogelijk maar zijdelings betrokken is bij dit besluit.

Er is eerder over de snelfietsroute gesproken met de inwoners en winkeliers van Bennekom en zij hebben hun voorkeur kenbaar gemaakt. De inwoners en de winkeliers hebben aangegeven dat zij gevaarlijke situaties zien ontstaan in het centrum van Bennekom, wanneer de snelfietsroute door de Dorpsstraat voert. De SGP vindt dat veiligheid hoge prioriteit moet hebben, zowel voor de voetgangers als voor de fietsers. Er lijkt in dit besluit geen rekening gehouden te zijn met de bezwaren en opmerkingen van de Bennekomse inwoners.

Raadslid Pieter Kool heeft daarom vragen gesteld of het juist is dat het College een definitief besluit heeft genomen over het tracé van de snelfietsroute door de Dorpsstraat in Bennekom. Verder vroeg hij naar de opvatting van het College of zij, gezien de gevoeligheden die er leven in Bennekom, het plan beter met de raad had moeten bespreken en de besluitvorming aan de raad over had moeten laten. Ook vroeg Kool het College wat de status van de hele route door Bennekom is, hoe de aansluiting met Wageningen gerealiseerd wordt en of er nog overleg is met de buurgemeente over alternatieve routes. De SGP heeft er bij de betreffende wethouder op aangedrongen om eerst met de gemeenteraad te overleggen voordat er definitieve uitvoering aan de plannen gegeven gaat worden.