28 september 2018

SGP stelt vragen bij tekort sociaal domein

 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 27 september heeft de SGP vragen gesteld over de tekorten op het sociaal domein. Tekorten war veel meer gemeenten last van hebben. Met een memo is de raad door het geïnformeerd over de oplopende tekorten, die voor 2019 zelfs uit kunnen komen op bijna € 11 mln. Er wordt gewerkt aan maatregelen. De SGP heeft echter zorgen over de voortgang en de gewenste urgentie. SGP-raadslid Kees van Wolfswinkel heeft daarom vragen gesteld om daarin de gewenste duidelijkheid te verkrijgen.

De tekorten op het sociaal domein raken namelijk alle inwoners van Ede. Of er moet fors bezuinigd worden op het sociaal domein. Of, als dat niet lukt, dan zullen de financiële middelen ergens anders vandaan gehaald moeten worden, met eventuele gevolgen voor de ambities van de gemeente. De SGP staat voor een duurzaam financieel gezonde gemeente en heeft gevraagd om met de bespreking van de komende programmabegroting duidelijkheid te hebben over de concrete maatregelen die in 2019 genomen gaan worden.

Door de wethouder is aangegeven dat er volop aan maatregelen gewerkt wordt en dat de raad daarover is geïnformeerd. Toch  is de SGP daar nog niet tevreden mee. De aankondiging van de maatregelen roept allerlei vragen op. Veel maatregelen zijn nog niet concreet en onduidelijk is wanneer ze effect hebben. En is het inderdaad zo dat de Edese zorgvragers niets gaan merken van een bezuiniging van enkele miljoenen? De SGP heeft daar haar vragen bij en verwacht zeker voor de langere termijn gevolgen voor onze inwoners. Het is belangrijk daarover duidelijk te zijn, zowel in de richting van de inwoners als naar de raad.

De SGP wacht nu de komende programmabegroting af en ziet uit naar de concrete uitwerking van de maatregelen. In het belang van een goed functionerend sociaal domein en een financieel gezonde positie zal de SGP het college blijven volgen en zo nodig met alternatieve voorstellen komen.