24 juli 2018

SGP stelt vragen over bestemmingsplanwijziging helihaven Harskamp

 

SGP raadsleden Arnold Versteeg en Gerrit Flier hebben het College bevraagd over het ontwerp bestemmingsplan Partiële herziening Agrarisch Buitengebied en Natuurgebied Veluwe. Het betreft de locatie Broekweg 5a in Harskamp, waar een helihaven is gevestigd.

Het College bericht in een memo over bovengenoemde partiële herziening. De vragen van de SGP raken zowel de gemeente Ede alsmede de provincie Gelderland (die verantwoordelijk is voor helikopter landingsplaatsen/helihavens). De SGP vraagt het college om in contact te treden met de provincie Gelderland.

De planologische wijziging is beleidsmatig deels gebaseerd op basis van legalisatie van overgangsrecht en deels op basis van aankoop van sloopcompensatie vanuit het perceel Apeldoornseweg 40 te Wekerom. Dit perceel is eigendom van de gemeente Ede. De initiatiefnemer heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met de gemeente Ede.

De SGP wil van het College weten hoe de procedure verlopen is, hoeveel bedrijvigheid er op deze locatie is en wat de gevolgen van deze wijziging zijn voor de helihaven, voor vlieglessen en het aantal vliegbewegingen.

De uitgebreide vragen en het antwoord van het College is hier te vinden: https://ede.raadsinformatie.nl/document/6678500/1/Beantwoording%20raadsvragen_fractie%20SGP_Flier%20en%20Versteeg_Bestemmingsplan%20Partiele%20Herziening%20AB%20en%20locatie%20Broekweg%205a%20Harskamp_2018-39