2 juli 2014

SGP stelt vragen over (illegaal)vuurwerk

Raadsvragen van de SGP- fractie ingevolge artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Datum: 2 juli 2014.

Onderwerp: (illegaal)Vuurwerk.

Op verschillende plaatsen in de gemeente Ede wordt tijdens of na afloop van  bepaalde wedstrijden van het Wereldkampioenschap voetbal vuurwerk afgestoken. Daar het afsteken van vuurwerk kan leiden tot gevaarlijke situaties voor mens en dier en verstoring van de openbare orde en veiligheid, heeft de SGP-fractie daar de volgende vragen over:

  1. Worden er vergunningen afgegeven om tijdens of na bepaalde wedstrijden van het Wereldkampioenschap voetbal vuurwerk af te steken?
  2. Wordt er tijdens en na (bepaalde) wedstrijden van het Wereldkampioenschap voetbal voldoende gehandhaafd?
  3. Is het college het met de SGP-fractie eens dat het afsteken van (illegaal)vuurwerk kan leiden tot gevaarlijke situaties en verstoring van de openbare orde en veiligheid?
  4. Heeft er communicatie plaatsgevonden over het wel of niet afsteken van (illegaal)vuurwerk tijdens of na afloop van bepaalde wedstrijden van het Wereldkampioenschap voetbal? Zo nee; waarom niet? Zo ja; wanneer, met welke instanties en via welke (sociale) media?
  5. Is bekend dat vuurwerk legaal wordt bewaard? Zo ja; op welke plaatsen in de gemeente Ede en wat is de omvang?
  6. Is het college het met de SGP-fractie eens dat het afsteken van vuurwerk schadelijk is voor de flora en fauna en het milieu?
  7. Welke inspanningen worden ondernomen om illegaal vuurwerk, en de opslag ervan, op te sporen?

Wij zien graag uw schriftelijke antwoorden binnen de gestelde termijn van 30 dagen tegemoet.

N.M. van der Poel