14 maart 2017

SGP: succes bedrijventerrein Wekerom smaakt naar meer

 

Raadslid Theo Folmer heeft raadsvragen gesteld over industrie in de buitendorpen. Uitgaande van Wekerom, blijkt dat een succes! Hieronder de tekst van de toelichting en de vragen.

Verschillende jaren heeft het bedrijventerrein ‘Het Laar’ in Wekerom leeg gestaan. Vorig jaar heeft het eerste bedrijf zich gevestigd op dit moment zijn verschillende andere  bedrijven in aanbouw. De verkoop van kavels gaat snel, zelfs zo snel dat binnenkort het bedrijventerrein uitverkocht zal zijn. Het effect op het hele buitengebied is positief, verschillende plaatselijke ondernemers vanuit het buitengebied kozen voor ‘Het Laar’. Dit bedrijventerrein voorziet duidelijk in een behoefte en is een succes geworden. Oorspronkelijk was dit bedrijventerrein bedoeld voor de regio, ook voor Harskamp en Otterlo. De ontwikkeling van een bedrijventerrein in Harskamp is daarom destijds stil gelegd. De SGP ziet de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor plaatselijke bedrijven in de andere buitendorpen van Ede graag weer op gang komen. Hierover hebben we de volgende vragen. 

  1. Is het College het met de SGP eens dat een zelfde soort bedrijventerrein als ‘Het Laar’ wenselijk is voor Harskamp en Otterlo? Wil het College de ontwikkeling ervan weer oppakken?
  2. Is het College bereid om bedrijventerrein ‘De Stroet’ in Lunteren uit te breiden en ook in Ederveen naar mogelijkheden te zoeken?
  3. Is het College bereid om hierover in overleg te treden met de Provincie Gelderland en de resultaten hiervan te delen met de Gemeenteraad?

Theo Folmer, raadslid

 

Foto: een nieuwe bedrijfshal op 'Het Laar'.