11 oktober 2018

SGP wenst geen regenboogvlag in Ede

 

Op 11 oktober 2018, de ‘Coming Out-Dag’ waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij de positie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (lhbt’s), hijst burgemeester Verhulst de regenboogvlag bij het Edese gemeentehuis.

De SGP fractie betreurt deze actie van de burgemeester ten zeerste.

De Edese raad heeft in de raadsvergadering van 7 juli 2016 uitgebreid gediscussieerd over de regenboogvlag.

De aanleiding was een motie van Groen Links om jaarlijks de regenboogvlag te hijsen. Deze motie werd toen met 19 tegen 17 stemmen verworpen.

De SGP is van mening dat onze samenleving vooral is gebaat bij een dialoog over wederzijds respect. Een aparte vlag hijsen zet bewust groeperingen naast elkaar. Het is onmogelijk en zeker niet wenselijk om voor verschillende minderheden vlaggen te hijsen op overheidsgebouwen. Bovendien denken velen met de SGP bij de regenboog aan Gods verbond met Noach na de zondvloed.

Daarbij is de regenboog een teken van trouw van God.

Voormalig burgemeester Van der Knaap gaf destijds aan het voldoende te vinden dat naast de vlaggen van Ede en Europa de Nederlandse driekleur bij het raadhuis in Ede wappert: „Die vlag markeert niet alleen onze nationaliteit, maar ook onze rechten en plichten waarover de Grondwet in artikel 1 heel duidelijk is. Discriminatie op grond waarvan dan ook kan niet in dit land.”

Bij de begrotingsbehandeling in november 2016 heeft Groen Links opnieuw aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van apart beleid om te zorgen dat LHBTérs volwaardig deel worden van de Edese maatschappij.Het college van B & W, bij monde van oud wethouder Eleveld hield vol dat: “apart beleid voor onder meer homo’s en lesbiennes niet nodig is. Zij passen binnen het gehele Edese beleid dat draait om inclusie en antidiscriminatie”.

Ook daarna is er in de Edese raad veel gesproken over LHBT beleid.

In de centrale hal van het raadhuis zijn vanaf begin maart 2018 de woorden van artikel 1 van de grondwet te lezen. De tekst is bewust aangebracht op een prominente plaats in de hal, zodat iedere bezoeker deze tekst tegenkomt bij een bezoek aan het raadhuis.

De SGP begrijpt niet waarom zo’n gevoelige kwestie nu op eigen initiatief van de burgervader plaatsvindt.

De politieke discussie zal nu zeker weer opladen. We kunnen beter naar de gemeentevlag van Ede kijken. Dat is een vlag met het Edese wapen dat verbindt en doet verbinden!