24 maart 2014

SGP WORDT BUITEN DE BOOT GEHOUDEN

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is de SGP in Ede de grootste partij geworden. Tegen alle verwachtingen in kreeg de partij 7 zetels. Deze verkiezingsoverwinning van de SGP in hun 100.000+ gemeente heeft een dermate schrikreactie teweeg gebracht dat een aantal partijen in het afgelopen weekend elkaar gevonden hebben. Zij hebben in de, wat in de volksmond achterkamertjes heet, afgesproken dat zij een poging doen om tot een convenant te komen.

De SGP betreurt deze gang van zaken in hoge mate. Voor de politiek in Ede is dit een precedent die zijn weerga niet kent. De SGP maakt zich grote zorgen hoe deze handelswijze in de toekomst zal uitwerken. 

Voor meer informatie: 
Breunis van de Weerd 
06-52480533