28 maart 2019

SGP zegt nee tegen de 6 miljoen euro voor het WFC

 

SGP zegt (op dit moment) nee tegen de 6 miljoen euro voor het WFC

Op 21 maart 2019 heeft de Gemeenteraad van Ede ingestemd met het beschikbaar stellen van 6 miljoen euro voor het WFC. Als SGP hebben wij hiertegen gestemd. 

Als SGP zien wij zeker voordelen van de komst van het WFC. Deze voordelen zijn naar onze mening als volgt de definiëren:

 • Het levert een fors aantal banen op binnen onze gemeente;
 • De provincie draagt 17 miljoen euro bij en mogelijk is er ook een bijdrage van het Rijk te verwachten van circa 5 miljoen euro;
 • Voedseleducatie staat mede centraal in het Experience Centre;
 • In het licht van de wereldvoedselproblematiek kan het WFC samen met andere instanties een rol spelen;

Als we als Gemeente Ede nu stoppen met het ontwikkelen van het WFC, dan heeft dat ook direct financiële consequenties. 

Echter, naast deze positieve punten zijn er, naast het feit van een toenemende druk op de zondagsrust, de volgende argumenten om tegen het beschikbaar stellen van 6 miljoen euro te stemmen:

 • Als Gemeente Ede hebben we enorme financiële uitdagingen op het sociaal domein. Er komen zware bezuinigingen in de zorg op ons af en wij kunnen ons geld maar 1 keer uitgeven.
 • De Gemeente Ede is in gesprek met een potentiële exploitant: dit maakt exploitatie onzeker en er is ook nog heel veel kaderstellend niet duidelijk ten aanzien van de gedeelde financiële risico’s. Als Gemeente Ede weten we dat er grote risico’s zijn. Deze enorme risico’s liggen nu met name nog bij ons als Gemeente Ede en bij de Provincie Gelderland. 
 • In totaal gaat er 28 miljoen euro gemeenschapsgeld naar het WFC toe; 
 • De gevolgen van vertraging van de nieuwbouw van het treinstation Ede-Wageningen zijn onzeker;
 • De businesscase blijft een heikel punt, waarbij bezoekersaantallen cruciaal zijn. Dit is zelfs zo cruciaal gebleken, dat een second opinion essentieel is in het verdere proces. Het is niet uitgesloten, dat er jaarlijks geld bij moet om het WFC draaiende te houden;
 • Het bedrijfsleven haakt nog niet aan, zoals eerder beoogd was;
 • Doordat het bedrijfsleven nog niet genoeg aanhaakt, is het WFC nu nog teveel een overheidsinitiatief.

De opmerking van Wethouder Meijer, dat de zorgen in het sociaal domein structurele tekorten oplevert ten opzichte van de eenmalige investering van 6 miljoen euro aan het WFC gaat mank. De wethouder kan namelijk geen garanties geven dat het uiteindelijk slechts blijft bij deze eenmalige bijdrage van 6 miljoen euro. Het is namelijk ook ongewis of er straks nog jaarlijks een exploitatiebijdrage noodzakelijk is vanuit onze gemeentekas. 

Kortom, er is in dit stadium sprake van een flinterdunne businesscase van dit miljoenenproject en in het licht van de uitdagingen die ons op het gebied van het sociaal domein tegemoet komen, is het onverantwoord om deze stap nu te zetten. Dit heeft niks te maken met het tonen van lef, maar met  gewoon nuchter verstand gebruiken. 

Naast de zware bezuinigingen in het sociaal domein is er in onze begroting weinig ruimte meer om tegenvallers op te vangen. Dit is bij de behandeling van de begroting in het najaar van 2018 gebleken; er is geen enkele ruimte voor beloofde lastenverlichting. 

De SGP is derhalve van mening dat de gemeenschapsgelden hard nodig zijn voor het welzijn van onze burgers. Het welzijn van onze burgers heeft voor de SGP meer prioriteit dan een potentieel geldverslindend project als het WFC. 

Alles overwegend is de SGP van mening dat een tegenstem hierdoor meer voor de hand ligt, dan meegaan met het voorstel. 

 

Foto: https://edestad.nl/lokaal/begin-juni-go-or-no-go-voor-het-wfc-230905