8 juli 2017

SGP zet zich in voor zorgvuldig proces rondom de Kalverkampweg

 

Het college was van plan met grote haast te komen tot een nieuwe bestemming voor de Kalverkampweg 3. Dit is het voormalige tuincentrum van de familie Houtman.

Vlak voor de raadsvergadering van 7 juli werd nog een memo over dit onderwerp naar de gemeenteraad gestuurd met het plan om al op 11 juli in gesprek te gaan met een klankbordgroep. Door alle drukte rondom de behandeling van de perspectiefnota in deze vergadering konden de meeste raadsleden onmogelijk kennis nemen van dit memo. Dit zou als gevolg hebben dat raadsleden na het reces tot de ontdekking zouden kunnen komen dat het proces al voorbij is. Dit vond de SGP niet kunnen en geen recht doen aan de eerder gemaakte afspraak dat de gemeenteraad betrokken zou worden bij het ontwikkelen van verschillende scenario’s voor dit gebied.

Tijdens de vergadering deed de SGP het voorstel om het proces stop te zetten en na de vakantieperiode eerst in een vergadering van de raad te bespreken. Dit voorstel werd gesteund door bijna de hele gemeenteraad. Hiermee komt er meer tijd om een zorgvuldige afweging te maken voor deze zichtlocatie voor alle inwoners van Ede.

Theo Folmer, raadslid