25 maart 2019

Sluitende begroting op sociaal domein geen harde voorwaarde

 

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering heeft de SGP bepleit voldoende financiële middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering van het sociaal domein. In de raad werd gesproken over de leidende principes voor de bezuinigingen op het sociaal domein. SGP-raadslid Kees van Wolfswinkel gaf aan moeite te hebben met de voorstellen, mede vanwege het ontbreken van een financiële onderbouwing. Er is sprake van forse tekorten op het sociaal domein, voor de SGP is het niet noodzakelijk dat deze tekorten volledig binnen het sociaal domein opgevangen moeten worden. Van Wolfswinkel geeft aan dat de SGP bereid is andere ambities los te laten, om zo betrokkenheid te tonen met inwoners die het moeilijk hebben. Onze jongeren hebben daarbij de bijzondere aandacht van de SGP. De tekorten op de jeugdzorg zijn fors, echter, problemen waar jongeren mee te maken hebben verdienen een goede aanpak en moeten niet afwentelen op de toekomst van deze jongeren.

Dat betekent overigens niet dat de SGP geen mogelijkheden ziet om te bezuinigen. Wel vraagt Van Wolfswinkel aandacht voor de effecten van de diverse maatregelen die het college wil verkennen. De SGP waardeert een stevige inzet van de samenleving, maar als het college de sociale basis wil versterken, dan kunnen we echt niet alle hulpvragen afwentelen op het informele netwerk. Onze inwoners met een hulpvraag moeten serieus genomen worden. Onafhankelijke professionals die de toegang tot de zorg regelen, moeten ook echt onafhankelijk zijn. En voor de SGP is het belangrijk dat de keuzevrijheid blijft bestaan, zodat onze inwoners kunnen kiezen voor een bij hen passende zorgaanbieder.

Download hier de volledige bijdrage van de SGP.