13 juli 2022

Snelheid maken met woningbouw

Door de gemeenteraad werd het bestemmingsplan Kernhem West besproken en in stemming gebracht. In dit deelgebied worden 450 woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn hard nodig om een deel van de woningnood op te lossen. 15 procent van de te bouwen woningen wordt een sociale huurwoning. Een laag percentage.

Verder valt 15 procent van de woningen in de lage prijsklasse. In totaal wordt dus 30 procent goedkope woningen gerealiseerd. De afspraken over de aantallen woningen zijn al lang geleden gemaakt. Het opnieuw onderhandelen met de projectontwikkelaars m daarmee een hoger percentage goedkope woningen te realiseren levert voor de gemeente een grote kostenpost op en vertraging in tijd. De kosten kunnen oplopen tot 10.000 euro per woning.

Voor de SGP is de vertraging ongewenst. Wel is het belangrijk om bij toekomstige plannen een hoger percentage goedkope woningen te realiseren om de noodzakelijke doorstroom op de woningmarkt te bevorderen. Evert Jansen sprak een stemverklaring uit. Het voorstel is aangenomen, waardoor de realisatie van de woningen dichterbij komt.