23 april 2019

Statushouders geen voorrang meer geven op de sociale woningmarkt

 

Donderdag 18 april heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie betaalbare huur- en koopwoningen behandeld. De SGP fractie heeft een motie ingediend met het verzoek aan het College om statushouders geen voorrang meer te geven op de sociale woningmarkt. De motie is gesteund door BurgerBelangen en de VVD maar is niet aangenomen.

De SGP fractie wil graag een gelijk speelveld op de woningmarkt. Huisvesting verlenen met regelingen waar statushouders rechten aan kunnen ontlenen  vinden wij niet passend en voelt voor statushouders zelf ook niet goed als zij met een regeling voorrang krijgen op de woningmarkt.  Ook vermindert een urgentieregeling het draagvlak voor het opvangen en huisvesten van statushouders. Als er statushouders moeten worden gehuisvest is de oplossing niet om statushouders voorrang te geven op de sociale woningmarkt maar moeten er andere oplossingen komen zoals: meer sociale woningen toevoegen, tijdelijke huisvesting, prefab woningen, ombouwen van kantoren, noodwoningen, etc.   

Een urgentieregeling lijkt misschien mooi maar er gaat geen gezonde stimulans vanuit (eerder het tegendeel) om voldoende woonruimte te realiseren voor alle doelgroepen waaronder ook statushouders.  Dit is een natuurlijk gevolg van de regeling.