16 april 2016

Stemverklaring SGP: voor vluchtelingenopvang, tegen Goudsberg

Voor opvang van vluchtelingen op de locaties Klinkenberg en Braamhorst, tegen locatie Goudsberg

Stemverklaring van de SGP-fractie tijdens de besluitvorming over vluchtelingenopvang in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 14 april 2016.

De SGP-fractie heeft deze week de coalitiepartijen aangeboden om op zoek te gaan naar een andere locatie in Lunteren om vluchtelingen op te vangen, meer richting de kern van Lunteren. Echter, de coalitiepartijen wilden dit niet. Het moest op de Goudsberg plaatsvinden. Jammer!

Alle argumenten gehoord hebbend, moeten wij constateren dat er geen ruimte wordt geboden om een aanpassing van het raadsvoorstel te bewerkstelligen.

Afgezet tegen het belang van opvang van vluchtelingen maakt dit het voor de SGP een lastig dilemma in het kader van deze besluitvorming.  De suggestie gedaan door de burgermeester om na te denken over de toepassing van de wijze van stemmen zoals door de SGP gedaan wordt bij de begroting, vinden wij een goede suggestie. Echter die werd ons zojuist na intensief overleg door de coalitie niet gegund betreffende een nieuw amendement om nader tot elkaar te komen. Zeer, zeer spijtig!

Maar de suggestie van de burgemeester, om met een voorbehoud te stemmen, willen we wel toepassen:

Wij stemmen tegen het voorstel, maar worden geacht voor gestemd te hebben voor de locaties De Klinkenberg en de Braamhorst en verzoeken u hier op een goede wijze notie van te nemen.