10 december 2019

Tegengaan gebruik lachgas - Perspectiefnota 2019 deel 10

 

Wij hebben het College opgeroepen zo snel als mogelijk het terugdringen van het gebruik van lachgas mee te nemen in het huidige drugspreventiebeleid.

Daarnaast het gebruik en bezit van lachgas te verbieden op en rond evenementen in onze gemeente als onderdeel van de vergunningverlening.

Ook hiervoor heeft de SGP een motie ingediend die werd aanvaard met een tegenstem van D’66.