14 juni 2023

Terugblik: ‘SGP één jaar in Edese coalitie’

Het is alweer één jaar geleden dat de SGP toetrad tot de coalitie. De tijd vliegt voorbij, en het vizier is veelal gericht op de toekomst. Daarom reden voor een terugblik. De redactie van SGP klanken is in gesprek gegaan met de SGP-ers die het meest op de voorgrond treden: fractievoorzitter Gerrit Flier en wethouder Arnold Versteeg. In dit interview delen zij hun ervaringen van het afgelopen jaar en blikken vooruit op de komende periode.

SINDS 1 JAAR MAAKT DE SGP DEEL UIT VAN DE EDESE COALITIE, HOE IS HET AFGELOPEN JAAR BEVALLEN?
Arnold: Prima! Als collegelid heb je een heel andere rol als raadslid. Gerrit: Het is wennen maar ook erg leerzaam. Het deelnemen aan de coalitie zorgt wel voor een andere dynamiek.

ARNOLD, HOE IS HET OM, NU AL EEN JAAR, WETHOUDER TE ZIJN? ONDERTUSSEN EEN BEETJE GEWEND AAN HET LEVEN ALS WETHOUDER?
Arnold: Zeker heb ik ondertussen mijn draai kunnen vinden als wethouder. Het is mooi en intensief werk. Het is mooi om aan de voorkant van het beleid mee te kunnen werken en actief input te leveren bij nieuw beleid. Als wethouder zit je echt aan de andere kant van de tafel en kun je inhoudelijk veel meer sturen. Als raadslid ben je toch meer de controleur van het beleid. Daarnaast is het directe contact met inwoners, het bedrijfsleven en instellingen mooi, maar ook noodzakelijk. Zo wordt je ‘gevoed’ en kun je hun input gebruiken voor het gemeentelijke beleid.

GERRIT, JE BENT NU RUIM 2 JAAR FRACTIEVOORZITTER VAN DE GROOTSTE PARTIJ IN EDE EN NU OOK EEN JAAR IN DE COALITIE. HOE BEVALT DAT ALS FRACTIEVOORZITTER?
Gerrit: Aan het begin was het aftasten hoe de verhoudingen liggen, zowel binnen de fractie als daarbuiten. Met daarbuiten bedoel ik de verhoudingen met andere fractievoorzitters. Met een aantal van hen heb ik een paar keer gezeten om eens bij te praten hoe zij het doen als fractievoorzitter en hoe zij tegen de SGP aankijken. Dat was waardevol. Al snel kwam de eerste drukte van de verkiezingen, in verschillende commissies was wel een plaatsje voor mij bedacht. De campagne zelf kwam door corona wat later op gang maar vanaf januari kwam deze ook op stoom. De campagne en daarna de formatie van de nieuwe coalitie was een hele intensieve maar ook een heel enerverende en leerzame periode.

'Samenwerken betekent compromissen sluiten. De andere partijen weten waar wij voor staan en daar is ook respect voor. Ook weten ze dat bij ons ‘ja is ja’ en ‘nee is nee’ is.'

DE SGP ZIT NIET ALLEEN IN DE COALITIE MAAR SAMEN MET VERSCHILLENDE ANDERE PARTIJEN. HOE IS DE SAMENWERKING MET DE ANDERE COALITIE PARTIJEN?
Gerrit: De samenwerking verloopt goed, onderling zijn de verhoudingen erg goed. Er is onderling veel respect naar elkaar toe en ruimte voor elkaars standpunten. Arnold: Samenwerken betekent compromissen sluiten. De andere partijen weten waar wij voor staan en daar is ook respect voor. Ook weten ze dat bij ons ‘ja is ja’ en ‘nee is nee’ is.

WAT HEEFT DE SGP HET AFGELOPEN JAAR VOOR INVLOED GEHAD OP DE COALITIE?
Arnold: Veel punten uit het verkiezingsprogramma van de SGP zijn terug te vinden in het coalitieakkoord. We werken onder andere aan een schone openbare ruimte: fietspaden worden aangepakt, bedrijfsterreinen gaan ontwikkeld worden en de publieke dienstverlening gaat verbeterd worden. Gerrit: De SGP heeft zich het afgelopen jaar ook ingezet voor onze boeren, onder andere door boeren die willen stoppen te helpen met duidelijk beleid. Daarnaast is er ook veel aandacht voor de dorpen in onze gemeente. Een jaar geleden zat de SGP nog in de oppositie. Hoe is de samenwerking nu met de oppositie? Is er ook ruimte voor hun inbreng? Gerrit: Er is zeker ruimte voor inbreng van de oppositie. We hebben een bestuursakkoord dat niet helemaal dicht getimmerd is. Dat is ook te zien bij veel voorstellen waar moties van zowel de oppositie als de coalitie worden aangenomen. Daarnaast proberen we bij voorstellen die de SGP indient ook oppositie partijen te betrekken voor breed gedragen beleid.

HOE GAAT DE SGP OM MET DE MOEILIJKE KEUZES, DIE SOMS ALS COALITIEPARTIJ GEMAAKT MOETEN WORDEN TERWIJL WE HET ER EIGENLIJK NIET (HELEMAAL) MEE EENS ZIJN?
Arnold: Zoals Gert-Jan Segers bij zijn afscheid als partijleider van de ChristenUnie zei: “Politiek moet ongemak blijven, ongemak met het compromis”. Soms moet je ook keuzes maken die moeilijk zijn. Gerrit: Veel van de keuzes die hier gemaakt worden zijn geen principiële punten maar zakelijke of politieke afwegingen.

WELKE RUIMTE HEEFT DE SGP IN EDE? EDE IS ONDER ANDERE REGENBOOG GEMEENTE EN IN EDE CENTRUM HEBBEN WE KOOPZONDAGEN. IS DAAR NOG RUIMTE OM ONZE CHRISTELIJKE WAARDEN UIT TE DRAGEN?
Arnold: Er is zeker ruimte om uit te komen voor onze standpunten. En dat moeten we blijven doen, ook al kan dat soms weerstand oproepen. Gerrit: Het is niet altijd de weg van de minste weerstand, maar het is belangrijk om voor onze Bijbelse principes uit te blijven komen. Ook wil ik de achterban oproepen om meer op te komen voor die christelijke principes. Juist op de belangrijke punten!

WELKE THEMA’S GAAN DE KOMENDE JAREN BEPALEND ZIJN IN ONZE GEMEENTE? EN WELKE UITDAGINGEN BRENGEN DIE THEMA’S MET ZICH MEE?
Gerrit: Op het gebied van woningbouw, energietransitie en landbouw liggen grote uitdagingen. Daar moeten we in Ede als gemeente flinke stappen zetten. Arnold: Dit zijn inderdaad de grote vraagstukken die de komende jaren veel aandacht vragen van de gemeente. De stikstofproblematiek en de netcongestie kunnen deze vraagstukken enorm belemmeren.

WAT ZIET DE SGP DE KOMENDE DRIE JAAR, VOOR DE VOLGENDE VERKIEZINGEN, NOG GRAAG GEREALISEERD?
Arnold: Om de werkgelegenheid in de gemeente Ede te stimuleren willen we bedrijventreinen uitbreiden. Daarnaast willen we inzetten op een nog betere verduurzaming van de bestaande woningbouw en bedrijfsgebouwen. En verder zal de publieke dienstverlening van de gemeente doorontwikkeld moeten worden. Gerrit: Als SGP willen we een duidelijk toekomstperspectief voor de agrariërs die blijven zodat zij verder kunnen boeren. Ook wil de SGP de komende jaren werken aan het vergroten van de leefbaarheid binnen onze dorpen. Zo geven we toekomst aan jongeren die willen blijven wonen in hun eigen dorp!