1 april 2020

Terugblik vergadering en bedrijfsbezoek PKV Harskamp-Wekerom

 

Op 3 februari 2020 vond de eerste vergadering van de samengevoegde PKV Harskamp-Wekerom plaats. Veel leden bezochten deze jaarvergadering, die gehouden werd bij Bouwbedrijf Van Middendorp.

Voorzitter Van Essen hield een korte meditatie over het geloof en leven van Henoch. Na het huishoudelijke deel kregen de aanwezigen een interessante presentatie over Bouwbedrijf Van Middendorp. Met boeiende beelden werd uitgelegd hoe het klein begon en mocht groeien tot wat het nu is. In de pauze was er een uitgebreide rondleiding door het nieuwe pand, waarbij diverse noviteiten van de huidige bouwwereld werden getoond en toegelicht.

Na de pauze hield SGP-Tweede Kamerlid dhr. R. Bisschop een inleiding over het thema ‘het gezin in gevaar’. In een boeiend betoog vertelde Bisschop hoe het huwelijk een Goddelijke ordening is, die na de diepe val in het paradijs uit genade als een paradijsbloem is overgebleven. Door juist het huwelijk en het gezin te ontwrichten, probeert de satan de overdracht van de vreze en kennis des Heere te verstoren. Wat kunnen wij daar tegen doen? Allereerst is er gebed nodig in deze geestelijk strijd. Verder is het van belang dat we praktisch samenwerken met partijen en organisaties die het gezin hoog houden. Zo is er vanuit een brede basis een stichting gevormd met de naam GezinsPlatform.NL. Zijn oproep is om daar lid van te worden.

De heer Bisschop eindigde met de geschiedenis van de profeet Elisa bij Dothan (2 Koningen 6). Deze geschiedenis geeft hoop in de geestelijke strijd.