15 september 2017

Toch slootonderhoud: van berm tot bladzijde

 

Vanwege bezuinigingen was het college van B&W vorig jaar van plan om slootvuil in het buitengebied niet meer op te halen. De SGP heeft zich met succes ingespannen om dat ongedaan te maken en tegelijk aangedrongen om te zoeken naar duurzame alternatieven. Het college heeft hier werk van gemaakt en heeft besloten om mee te doen met het pilotproject ‘Van berm tot bladzijde’.  In deze pilot wordt het maaisel gebruikt om karton van te maken. Aan de pilot nemen waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en verschillende gemeenten deel. Al het sloot- en bermmaaisel zal geleverd worden om in te zetten bij deze pilot. De gemeente  blijft het onderhoud van de sloten en bermen dus doen, zoals ze dat in het verleden ook gedaan hebben. De SGP is hier zeer tevreden over – en de inwoners van het buitengebied ongetwijfeld ook.

Theo Folmer, raadslid