17 maart 2022

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022

Na een lange periode van voorbereidingen waren op 14, 15 en 16 maart de verkiezingen voor de gemeenteraad. Nadat de stembureaus gesloten waren werden de stemmen geteld. Al snel bleek dat de SGP in Ede veel stemmen kreeg. Aan het einde van de avond bleek dat de SGP ook in de komende raadsperiode weer de grootste fractie van de Raad is. De zevende zetel is behouden gebleven.

Na deze uitslag kijken we blij en verwonderd terug. Stemmers Bedankt!! We zijn heel blij dat u de moeite hebt genomen uw stem op de SGP uit te brengen. Na de Heere nogmaals dank hiervoor.

De verkiezingen gingen we in met een programma dat we (W)aarde voor de toekomst hebben genoemd. We hopen in samenwerking met de andere partijen het goede voor de gemeente en inwoners te zoeken. Als grootste partij wordt verwacht dat we het voortouw nemen bij de collegevorming. Deze taak pakken we op in de komende periode en laten u via onze website weten welke stappen we hierin hebben gezet.

Wanneer we kijken naar de stemmenaantallen valt op dat twee nieuwe partijen in de Raad komen. Ook dat, hoewel het stemmenaantal en -aandeel van de SGP steeg, het totaal aandeel van de Christelijke partijen is gedaald. In de komende SGP-klanken komen we met een analyse van de stemmen en kijken terug op de statistiek. Duidelijk is dat we in de komende periode met een goed team aan de slag mogen, waarin een goede mix van ervaring en nieuwkomers is opgenomen.