15 juni 2015

Uitslag referendum: meerderheid tegen koopzondag!

De inwoners van Ede hebben zich uitgesproken: 57% is tegen de koopzondag. Daarmee heeft een ruime meerderheid aangegeven dat alle winkels in de gemeente Ede op zondag gesloten kunnen blijven. Voor de SGP is dat een heldere boodschap.

Uitkomsten

Zoals verwacht verschillen de uitkomsten van het referendum per dorp. In de plaats Ede is nog altijd 46% tegen de koopzondag. De plaatsen Bennekom en Otterlo hebben met percentages van respectievelijk 56% en 65% duidelijk laten weten dat zij niet zitten te wachten op een koopzondag. Juist voor deze plaatsen werd tijdens de campagne gesuggereerd dat openstelling echt nodig zou zijn, vanwege concurrentie en toerisme. En wat de andere dorpen betreft, percentages van 85 tot 95% tegen de winkelopenstelling op zondag spreken voor zich.

Tijdens het referendum had de kiezer de keuze voor meerdere opties. Naast de keuze ‘Ja’ of ‘Nee’ kon gekozen worden voor openstelling van maximaal 12 zondagen per jaar. Een beperkt percentage van ruim 10% heeft daarvoor gekozen, alleen voor de plaats Ede ligt dit percentage iets hoger, op ruim 12%. Daarnaast werd gevraagd naar openstelling van supermarkten en bouwmarkten en naar de openstelling van winkels in Ede. Met percentages van respectievelijk 53% en 54% tegen verschillen de uitkomsten op deze vragen nauwelijks van de al genoemde 57%. Zowel de nee- als de ja-stemmer heeft duidelijk stelling willen nemen.

Opkomst

De opkomst van het referendum ligt op een percentage van 45%.  Voor de verschillende dorpen variëren deze tussen de 44% en 54%. Alleen in Otterlo ligt de opkomst met 35% aanzienlijk lager dan in de andere dorpen. Voor een raadplegend referendum zijn dit hoge opkomstpercentages. Een groot deel van de burgers heeft dus de moeite genomen een stem uit te brengen. Daarmee vormen de uitkomsten ook een krachtig signaal in de richting van de politiek.

Aan de andere kant is 55% van de kiezers thuis gebleven. We weten niet waar hun voorkeur ligt, voor of tegen winkelopenstelling, beide zal het geval zijn. Wel kan gesteld worden dat het grootste deel van deze groep het kennelijk niet nodig heeft gevonden naar de stembus te gaan om de winkelopenstelling mogelijk te maken.

Geen behoefte aan koopzondag

De uitkomsten van dit referendum laten zien dat het overgrote deel van de inwoners van Ede geen voorstander is van de winkelopenstelling  op zondag. Een percentage van 57% tegen, in combinatie met het groot aantal thuisblijvers, laat zien dat zo’n driekwart van de bevolking geen behoefte heeft aan een koopzondag. Deze uitkomsten komen overeen met het eerder door de CHE uitgevoerde onderzoek over het winkelgedrag in Ede.

Deze duidelijke conclusie biedt naar de mening van de SGP-fractie geen ruimte om op onderdelen toch de winkelopenstelling door te drukken, bijvoorbeeld alleen in Ede Centrum.  Het zou ook betekenen dat de kiezer weer buiten spel gezet wordt.

Het signaal dat de inwoners van Ede hebben afgegeven ondersteunt  de SGP-fractie  om zich in de gemeenteraad blijvend in te zetten voor het behoud van de zondag als rustdag.