19 mei 2021

Verkeersknelpunt Frans Halslaan

Raadsvragen van het raadslid Pieter Kool van de SGP, ingevolge artikel 42 van het Regelement van Orde van de gemeenteraad.

Bij de SGP komen er veel signalen binnen over de onveilige verkeerssituatie bij de oprit van de parkeerplaats van onder andere de Albert Heijn en Action bij de Frans Halslaan. Er gebeuren bijna maandelijks ongelukken en kleine aanrijdingen. Het dubbele fietspad waar ook voetgangers van gebruik maken, de brug en de twee dichtbij zijnde rotondes geeft een cocktail van risico’s. Het zal een kwestie van tijd zijn voordat er een groot ongeval plaats vindt met een ernstige afloop.

De oplossing welke de SGP voordraagt is om de middenstreep welke nu doorbroken is, door te trekken en zo nodig het middenstuk te verhogen. Dit heeft als voordeel dat de doorstroming verbeterd en het overzichtelijker wordt.

De SGP heeft de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de hoge risico’s welke er op die locatie zijn?
  2. Is het college bereidt hierin te investeren om de verkeersveiligheid te verbeteren?
  3. Gaat de college het voorstel van de SGP uitvoeren of een betere variant hiervan?
  4. Deelt het college de mening dat fietsen/voetgangers volop bescherming en veiligheid verdienen en als dit via kleine ingreep en minimale kosten te realiseren is, dit op korte termijn mogelijk moet zijn?