17 maart 2014

Verkiezingsavond SGP (De Valk): "…wat uw eigen dorp u biedt!"

Afgelopen donderdagavond 13 maart hield de SGP een verkiezingsavond. Alle leden en overige belangstellenden waren welkom in het Valkse Kulturhus om zich te laten informeren over de komende verkiezingen. Wim Soetendaal, voorzitter van de GKV, opende de vergadering. Hij riep de SGP’ers op om politiek te bedrijven afhankelijkheid van God en om gezamenlijk de gelederen te sluiten.

Vervolgens kreeg lijsttrekker Breunis van de Weerd het woord. Hij sprak uitgebreid over de betreurenswaardige afsplitsing van de GBP. Ondanks alle gesprekken onder leiding van een onafhankelijke commissie, bleek een scheuring uiteindelijk onvermijdelijk.

Hoe bedrijft de SGP politiek? De SGP heeft de Bijbel als basis, dat is duidelijk. Tegelijk wil de partij luisteren naar de wetten van het land. Bij een recent voorstel voor een nieuw hotel heeft de SGP op basis van wettelijke voorschriften voorgestemd en tegelijk te kennen geven niet verguld te zijn met zondagsopenstelling ervan. De SGP kent haar verantwoordelijkheid in het besturen van onze prachtige gemeente.                                                                                                                  

Forum

Vervolgens vond er een forumdiscussie plaats. Deze werd geleid door Wijnand van der Stelt, voorzitter van de campagnecommissie. De eerste acht kandidaten van de SGP-lijst namen in twee sessies aan het forum deel. Ze stelden zich voor en vertelden wat hen opgevallen was tijdens de campagne. Enkelen wezen op de meerwaarde van werkbezoeken in de gemeente. Pieter Kool (nr. 5) vroeg aandacht voor kleine bedrijven in de dorpen: “Koopt toch in den vreemde niet, wat uw eigen dorp u biedt!”

Nico van der Poel (nr. 2) wees op het belang van het aantal christelijke zetels, dat straks in de raad zal overblijven. Om de koopzondag tegen te kunnen houden of andere dingen te kunnen bereiken, moeten de krachten gebundeld worden. Gerrit Jansen (nr. 8) noemde de werkloosheid onder jongeren een punt van zorg.

De forumleden bespraken vier stellingen. Bij de stelling over regelgeving voor agrarische bedrijven merkten Evert Jansen (nr. 3) en Theo Folmer (nr. 4) op dat alle regels vrijgeven niet kan: we hebben ook te maken met de vraag wat nog maatschappelijk verantwoord is.

Vervolgens werd gediscussieerd over de stelling dat Ede een voorkeursbeleid moet voeren voor food-gerelateerde bedrijven. Breunis van de Weerd (nr. 1) legde uit waarom de SGP daarvóór is: “Met het thema ‘food’ hebben we goud in handen!”

De derde stelling ging over de decentralisaties in de zorg, die op het bordje van de gemeente komen. Zorg-expert Kees van Wolfswinkel (nr. 7) gaf uitleg.

De laatste stelling ging over het eventueel verhogen van de OZB, om de stijgende zorgkosten het hoofd te kunnen bieden. Gerrit Flier (nr. 6) was hiertegen: “De OZB-verhoging is pas in aller-, allerlaatste instantie een oplossing.”