19 maart 2014

Vertrouwen in SGP levert extra zetel op

Verwonderd en met dankbaarheid heeft de SGP Ede kennis genomen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag 19 maart. De ruim 1000 extra stemmen leveren de SGP een zevende zetel op in de gemeenteraad van Ede. De SGP is daarmee de grootste partij in onze gemeente. Vooraf was deze uitkomst niet verwacht. De SGP bedankt haar kiezers voor het vertrouwen dat zij onze partij heeft gegeven. De constructieve wijze waarop de achterliggende jaren politiek is bedreven is kennelijk gewaardeerd. Op een praktische wijze is een bijdrage geleverd aan het gemeentelijk bestuur, waarbij steeds gehandeld werd vanuit de principiële uitgangspunten van onze partij.

Het bestuur en de fractie wil ook de campagnecommissie bedanken voor het vele werk dat achter de schermen is verricht. De inzet voor en de verbondenheid met onze partij doet elke keer weer goed. In dat verband past het ons ook de Heere God te danken voor deze uitslag. Het is de Heere die alles bestuurt en regeert, nu en in de toekomst.

Op de SGP rust nu de verantwoordelijke taak zich in samenwerking met de andere partijen te bezinnen op de collegevorming. Daarnaast hopen de zeven raadsleden van de SGP zich de komende raadsperiode blijvend in te zetten voor de belangen van de inwoners van de gemeente Ede. Ook haar eigen achterban, waarbinnen zich de nodige spanningen zich voorgedaan hebben, zal zij daarbij niet uit het oog verliezen. De SGP blijft staan voor VerantWoorde politiek.