26 november 2019

Visie Ede 2030 - Perspectiefnota 2019 deel 8

 

Ede vraagt om een visie op langere termijn, waarin is nagedacht over wonen, werken, vitaal landelijk gebied, circulaire economie, bedrijventerreinen, enzovoort.

Zeker als je kijkt naar de woningbehoefte in bijvoorbeeld Otterlo en naar de vele mensen die zich aan de rand van de Veluwe willen vestigen.

Het College heeft aangegeven dat halverwege deze raadsperiode de visie Ede ter hand wordt genomen.