1 januari 2014

Voordracht lijsttrekker SGP Ede voor gemeenteraads verkiezingen 2014 bekend

Het bestuur van de SGP Ede heeft haar voordracht voor de verkiezingen van de gemeenteraad van 19 maart 2014 gereed. SGP-wethouder Breunis van de Weerd is voorgedragen als lijsttrekker.

Breunis van de Weerd: ‘Het bestuur van de SGP werkt aan een lijst die naast ervaring en kennis ook vernieuwing in zich draagt. Met dat SGP team gaan we vol overtuiging de verkiezingen in’.   

Wethouder Van de Weerd heeft de achterliggende jaren zowel binnen als buiten de SGP vertrouwen opgebouwd. Het bestuur waardeert de wijze waarop Van de Weerd zich heeft ingezet voor de Edese samenleving en heeft het volste vertrouwen dat met deze lijsttrekker de inwoners van Ede voor een partij kunnen kiezen die vertrouwen heeft in de kracht en de mogelijkheden van de gemeente Ede en haar inwoners. Een partij die staat voor haar beginselen, de zijn gebaseerd op het Woord van God, een partij die de Bijbel als leidraad gebruikt om haar programma voor de toekomst van Ede op te stellen, haar politieke standpunten te bepalen en de discussie te voeren. Van de Weerd zal daarbij samen met de andere kandidaten voor de SGP-lijst de constructieve samenwerking aangaan met de inwoners van Ede, de andere politieke partijen, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden.

De algemene ledenvergadering van de SGP – Ede spreekt zich op 28 oktober a.s. uit over de voordracht. Het is de bedoeling dat half november de volledige kandidatenlijst definitief is vastgesteld door het bestuur van de SGP.