22 oktober 2016

Vragen SGP/CDA: Edese jeugd ook op wachtlijst zorg?

 

SGP-raadslid Arnold Versteeg en CDA-raadslid Mark Obbink hebben raadsvragen gesteld over wachtlijsten in de jeugdzorg. Landelijk blijken veel kinderen op een wachtlijst te staan voor jeugdzorg. Hoe is de situatie in Ede?

Ondergetekenden waren op 26 september aanwezig op de Regiobijeenkomst Jeugdhulpregio FoodValley. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij naar de stand van zaken van (eventuele) wachtlijsten gevraagd. We hebben toen geen duidelijk antwoord ontvangen. Men ontkende niet dat wachtlijsten bestaan, maar daarbij werd opgemerkt dat deze niet leiden tot ongewenste gevolgen. Voor ons een onbevredigend antwoord.

Twee weken na deze Regiobijeenkomst, op 11 oktober, schreef een landelijk krant het volgende: “Kinderen die jeugdzorg nodig hebben, komen steeds vaker op een wachtlijst. Dat blijkt uit een enquête onder psychologen. De gemeente Almere stopt zelfs grotendeels met het geven van jeugdhulp, omdat het geld voor dit jaar op is.”

Bovenstaande informatie was voor ons reden om de volgende vragen te stellen:

1. Wat is op dit moment de stand van zaken met betrekking tot de wachtlijsten jeugdzorg in Ede?

2. Zijn er uitschieters qua wachttijd? Welke maximale wachttijd is nu aan de orde? En welke impact en consequenties heeft dat voor de jeugdige zorgbehoevenden?             

3. Zijn er naast de wachtlijsten nog meer knelpunten te noemen op het vlak van de jeugdzorg?

4. De gemeente Almere stopt grotendeels met het geven van jeugdhulp, omdat het geld op is. Hoe zit dat met de budgetten in Ede en in de Regio?

Arnold Versteeg, raadslid SGP

 

Mark Obbink, raadslid CDA