23 mei 2016

Werkbezoek SGP-fractie aan De Klomp

Op vrijdagmiddag 20 mei is de SGP fractie op werkbezoek geweest in De Klomp. Met vertegenwoordigers van de belangenvereniging Ederveen-De Klomp hebben we aantal issues bekeken en besproken. Als eerste de verkeersafwikkeling rondom het station. Vooral rond de spits is er veel oponthoud. Dit komt doordat het busverkeer dat van het station vertrekt voorrang kan regelen via de verkeerslichten.

Daarna zijn we bij de kruising Griftweg/Veenendaalseweg geweest. De belangenvereniging vraagt hier aandacht voor een goede ruimtelijke ontwikkeling van deze omgeving. Dat betekent: doorzetten van de lintbebouwing en het mogelijk maken van werken en wonen, als overgang naar het toekomstige bedrijfsterrein in oostelijke richting. Deze plannen kunnen het karakter van De Klomp versterken. 

Het was heel nuttig om de situatie ter plaats eens in ogenschouw te nemen. Een gebiedsontwikkeling zou op zijn plaats zijn, mede vanwege de aanwezigheid van het Van der Valkhotel op Veenendaals grondgebied. We hebben als fractie weer genoeg huiswerk om mee aan de slag te gaan!

Evert Jansen, fractielid