26 mei 2015

Werkbezoek SGP: Koopzondag geen oplossing voor winkelcentrum.

Werkbezoek SGP: Koopzondag geen oplossing voor winkelcentrum

De zorgen om het winkelcentrum van Ede lossen we niet op met een koopzondag. Knelpunten zoals leegstand, teruglopende omzetten, concurrentie van internetverkoop vragen uiteraard om een oplossing. Echter, andere ideeën dan de openstelling van winkels op zondag liggen meer voor de hand. Samengevat was dat de conclusie van het werkbezoek dat de SGP-fractie heeft afgelegd. Donderdagmiddag 21 mei jl. heeft de fractie een vijftal winkeliers bezocht, waarbij met name gesproken is over het komende referendum over de koopzondag.

Verdeeldheid: verkeerd signaal en verkeerde discussie
Een deel van de ondernemers zal hun winkeldeuren graag op de zondag openstellen. Echter een fors deel zal dat zeker niet doen. Naast principieel religieuze bezwaren worden ook praktische argumenten ingebracht. Alleen al het feit dat een deel van de winkeliers niet open zal gaan geeft een onduidelijk beeld. Voor de eigenaar van 't Schaffelaartje wordt met die verdeeldheid het verkeerde signaal afgegeven aan de consument. Nu al geven de verschillende sluitingstijden op de andere dagen een verwarrend beeld. Voor het centrum van Ede kan dat op termijn zelfs verkeerd uitpakken zodat consumenten zich zullen afkeren van het Edese winkelcentrum. Het Vishuis: jammer dat deze discussie nu gevoerd wordt.

Winkelpubliek: vraagt eigen aanpak
Het winkelcentrum van Ede heeft een heel eigen winkelpubliek, anders dan dat van de grote steden. Veel middenstanders hebben een vaste klantenkring, met name vanuit de directe omgeving van Ede. De winkelier uit Ede verwacht geen toestroom van mensen die Ede uit zullen kiezen om op zondag te gaan shoppen. We kunnen ons beter blijven richten op ons eigen klantenbestand door onderscheidend te zijn. Een hoge servicegraad, vriendelijk personeel, een op de consument toegesneden winkelbestand, het voorkomen van leegstand en goede betaalbare parkeervoorzieningen, dat zijn de ingrediënten om het centrum levendiger te maken.  Dat vraagt in de eerste plaats creativiteit van de ondernemer, zoals de bezochte winkeliers zelf ook aangeven. Promotieactiviteiten  zijn vooral aanvullend, waarbij de SGP-fractie van mening is dat  de winkelier niet verplicht kan worden financieel bij te dragen aan dergelijke activiteiten die de koopzondag moeten bevorderen.

Bevestiging onderzoek: geen financieel voordeel
Verder werd met het werkbezoek de conclusie van het door de CHE  in opdracht van de SGP uitgevoerde onderzoek (zie nieuwsbericht 18-05-2015) bevestigd dat de koopzondag financieel nauwelijks iets oplevert. Misschien dat de omzet voor een enkele winkelier toeneemt, zoals bijvoorbeeld Jac. Hensen in andere plaatsen met een koopzondag ziet gebeuren. Maar of dat in Ede ook zo zal zijn is niet bekend. Wel is bekend dat de kosten toenemen en dat daarmee de winst voor de bezochte ondernemers onder druk komt te staan. Algemeen wordt erkend, ook vanuit de landelijke ketens, dat de koopzondag geen effect heeft op de financiële resultaten. In diverse plaatsen wordt inmiddels nagedacht over het terugbrengen van het aantal koopzondagen. Je bedenkt je dus wel om als winkeleigenaar je enige vrije dag in de week op te offeren. Thuis zijn op de zondag is ook belangrijk, volgens de eigenaar van Het Vishuis.

Voor de SGP-fractie is mede naar aanleiding van dit werkbezoek duidelijk dat de koopzondag geen antwoord geeft op de vragen van de Edese winkelier. Naast haar overtuiging dat de zondag door God vanuit de schepping aan ons als rustdag is gegeven, voelt de SGP-fractie zich met dit werkbezoek gesteund in haar praktische bezwaren tegen de winkelopenstelling op zondag.