7 oktober 2013

Wijkcentrum voor het Nieuwe Landgoed

Als gemeenteraad werd ons in september gevraagd om een oordeel te geven over een investeringkrediet van € 2.432.000 voor een nieuw wijkcentrum van het nieuwe landgoed. 1.5 miljoen zal door de provincie aangedragen worden. Voor de gemeente is er een extra kostenpost van € 47.000 per jaar voor een periode van 40 jaar.  Wij zijn als SGP voor een goede sociale cohesie, maar hier hebben wij als SGP de vinger bij gelegd. Zeker omdat er in bijvoorbeeld DE VALK een Kulturhuus is gerealiseerd met maar 1 ton aan eenmalige kosten.

Bij de wethouder hebben wij aangedrongen op participatie van burgers in besturen en bij activiteiten. We hebben betoogd dat wij vinden dat de wijk zelf ook financieel mag bijdragen, al was het maar om participatie te bevorderen. Het moet immers een gebouw van de wijken worden?

Om onze mening kracht bij te zetten hebben wij als SGP in de besluitvormende vergadering van 3 oktober jl. een motie ingediend (samen met GB en CDA) waarin de wethouder expliciet gevraagd wordt om alle ideeën die kostenverlagend zijn, door te rekenen, en toe te passen op het nieuwe wijkcentrum en op alle andere wijkcentra en buurthuizen. Deze motie is met bijna algemene stemmen aangenomen!

Cornelis Mosterd