6 maart 2015

Wijziging coffeeshopbeleid roept bij de SGP veel vragen op

Onlangs is de gemeenteraad door de burgemeester geïnformeerd over het coffeeshopbeleid in de gemeente Ede. Uit de informatie bleek dat de burgemeester heeft besloten de coffeeshops Het Plein en Relax in het centrum van Ede te laten verdwijnen en daarvoor een nieuwe coffeeshop aan de Halte een vergunning te verlenen. Daar dit besluit een principiële wijziging van het bestaande beleid betekent en tevens de openbare orde en veiligheid raakt heeft de SGP-fractie daar de volgende vragen over gesteld.

  1. Waarom wordt er afgeweken van het bestaande zogenaamde uitsterfbeleid?
  2. Wat is de mening van het college van B & W inzake het tot nu toe gehanteerde uitsterfbeleid?
  3. Worden er de komende tijd nog meer vergunningen verleend voor coffeeshops in de gemeente Ede?
  4. Wat is het huidige beleid van het college van B & W ten aanzien van coffeeshops?
  5. Is de omgeving geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen en hoe heeft de communicatie plaatsgevonden?
  6. Twee coffeeshops worden samengevoegd tot een coffeeshop. De coffeeshop blijft echter wel overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar. Wordt met deze transactie niet een economisch financieel belang aan een enkele ondernemer afgegeven?
  7. Zijn er afdoende maatregelen genomen om de parkeeroverlast aan de Halte een halt toe te roepen?
  8. Dient de beleidswijziging gelezen en geïnterpreteerd te worden als een investering in een levendig centrum?
  9. Kunt u expliciet aangeven dat de beleidswijziging de veiligheid van, met name de omgeving, vergroot?
  10. Is het college het met de SGP-fractie eens dat deze beleidswijziging ook gevolgen heeft voor de omliggende (Food Valley) gemeenten?

Nico van der Poel