Ruimte

Publicatiedatum: 5 okt. 2020

 

In deze tijd van een dreigend virus is het woord ‘ruimte’ veelgebruikt; men doelt dan vaak op de 1,5 meter of de mogelijkheid om die te waarborgen.

Als het gaat om ruimtelijke ordening krijgt het woord letterlijk een ruimere betekenis: er moet ruimte zijn voor wonen, werken, recreatie, landbouw en daar is ook nog de energietransitie bijgekomen.

Wat de SGP betreft blijft er ook in de toekomst ruimte voor woningen. Dat kunnen betaalbare starterswoningen zijn voor onze jongeren, of juist aangepaste seniorenwoningen zodat onze ouderen zolang mogelijk op zichzelf kunnen blijven wonen. En ja, dit willen we niet alleen voor Ede maar ook voor de andere dorpen in onze gemeente.

Dit geldt ook voor bedrijventerreinen; niet voor niets pleitte de SGP voor een uitbreiding van De Stroet in Lunteren en hoopt nog steeds op mogelijkheden in Harskamp. Dit om plaatselijke bedrijven die willen groeien te helpen.

Als gemeente hebben we veel bossen, heide en natuurgebieden. Veel wat we willen gaat dus ten koste van landbouwgrond. Oók onze boeren verdienen steun en ruimte. Ruimte die steeds schaarser wordt.

Daarom pleit de SGP voor slim omgaan met de schaarse ruimte.Bijvoorbeeld door dubbel ruimtegebruik: zonnepanelen op daken, of boven parkeerplaatsen. Te snel naar onze zin wordt er naar weilanden gekeken. ‘Het zijn maar grasvelden’ wordt er dan gezegd, terwijl 1 hectare weiland in ons land gemiddeld 15.000 kg gezonde melk oplevert! Dit wordt te vaak vergeten of men is onwetend.

Volgens deskundigen zijn we in het huidige tempo in 2050 al door de beschikbare ruimte heen. Dat willen we onze kinderen toch niet aandoen?

Juist daarom: slim ruimtegebruik!

Ook minister Ollongren is hier inmiddels achter. Recent liet ze optekenen: ‘Bouw geen zonneweides, maar plaats zonnepanelen zoveel mogelijk op daken. En laten we windmolens zoveel mogelijk op zee bouwen’.Kijk, voor deze uitspraak maak ik graag ruimte…