Actueel

Via onderstaande knoppen kunt onze publicaties, waaronder jaarverslagen, statuten, het verkiezingsprogramma en overige partijdocumenten inzien.

Jouw gekozen filters:
Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.
Prediker 12: slotsom
HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid? Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt.
Psalm 15 vers 1 en 2
Nog veel vragen en onduidelijkheden over afsluiting Edese en Bennekomseweg

Nog veel vragen en onduidelijkheden over afsluiting Ede ...

Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën.
Spreuken 14 vers 34