A. (Arnold) Versteeg

Wethouder

Mijn naam is Arnold Versteeg, ik ben 49 jaar en woon in Wekerom. In het dagelijks leven ben ik Manager Sales bij Lagarde Groep. Ik ben gehuwd en vader van 5 kinderen, waarvan nog 3 thuiswonend.

Vanaf midden 2003 ben ik raadslid. De laatste zes jaar mag ik ook plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van oordeelvormende vergaderingen zijn. Sinds mijn raadslidmaatschap heb ik me bezig gehouden met diverse portefeuilles als onderwijs, cultuur, sociale zaken, jeugdbeleid, asielzoekers, arbeidsmigranten en regio FoodValley. Naast mijn raadslidmaatschap ben ik met een aantal collegeleden en raadsleden lid van de Euregioraad Rijn-Waal, en daar lid van de commissie economische aangelegenheden.

Tot slot, de SGP-fractie en het bestuur van de Gemeentelijke Afdeling hebben mij het vertrouwen gegeven om kandidaat wethouder te zijn, mochten wij in een komend college zitting gaan nemen.

Terug naar overzicht